Nieruchomości – zakup i urzadzenie
Na co zwracac uwage przy zakupie mieszkania…

Od czego zależy cena mieszkania?

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

9458786_2_1280x1024_apartamenty-sky-tower-dodaj-zdjecia[1]Wśród Polaków niezwykle żywa jest chęć posiadania przynajmniej kilkudziesięciu merów kwadratowych na własność. Zakup mieszkania dość często pozostaje jednak w sferze marzeń, ponieważ to niewątpliwie duży wydatek, mimo że ceny nieruchomości wahają się w zależności od… – No właśnie, od czego? Wartość mieszkania uzależniona jest w dużej mierze od tego, czy zamierzamy kupić je na pierwotnym, czy wtórnym. M2 kupowane od dewelopera będzie z pewnością znacznie droższe niż takie, które mieści się w budynku powstałym przed kilkudziesięciu laty. Duże znaczenie ma również lokalizacja. Nieruchomości w dużych miastach są zdecydowanie droższe, niż te znajdujące się w niewielkich miejscowościach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Kupno mieszkania – na co należy zwrócić uwagę?

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

9458972_2_1280x1024_apartamenty-sky-tower-dodaj-zdjecia[1]Kupno mieszkania to wyjątkowo poważna decyzja, której podjęcie niesie ze sobą konsekwencje na lata. Przed jej podjęciem warto dokładnie rozważyć kilka kwestii, aby uniknąć nieprzyjemnych doświadczeń, jak choćby nieodpowiednie sąsiedztwo. Chodzi w tym przypadku nie tylko o sąsiadów ochoczo wszczynających burdy, ale również o nieco szerszy kontekst, na przykład o inwestycje budowlane powstające w pobliżu. Sąsiadowanie z placem budowy to gigantyczny dyskomfort. Przed zakupem mieszkania prosto od dewelopera warto bardzo dokładnie prześwietlić osobę, która realizuje dane przedsięwzięcie – jej ewentualne bankructwo może wiązać się dla pojedynczych kupców z utratą pokaźnych sum. Read the rest of this entry »

Comments Off

Wskaźniki techniczne (budowlane)

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Wskaźniki techniczne (budowlane) 1) objętość robót do wykonania z podziałem na asortymenty robót (ziemne, nawierzchniowe, ubezpieczające, obiekty itd.) , 2) warunki zaopatrzenia budowy w materiały, zwłaszcza w materiały miejscowe; 3) możliwości koncentracji robót, przyspieszenia ich realizacji i oddania drogi do użytku; 4) długość ogólna odcinków trasy o nieodpowiednich warunkach geologicznych i wodnych; 5) ilość obiektów drogowych, wymagających zastosowania specjalnych sposobów wykonania robót; 6) potrzebne ilości i rodzaje maszyn, jakie miałyby zastosowanie przy realizacji robót. Wskaźniki specjalne 1) znaczenie drogi z punktu widzenia obronności kraju; 2) drogi turystyczne (obsługa miejscowości klimatycznych, wypoczynkowych itp.); 3) inne wskaźniki. Warianty trasy drogowej powinno się oceniać w zasadzie na podstawie sumy wskaźników, jednak ze względu na przeznaczenie drogi pewne wskaźniki mogą mieć specjalne znaczenie. Na przykład dla dróg daleko- bieżnych (magistralnych) decydującymi wskaźnikami będą warunki eksploatacyjne, ekonomiczne, wysokość korzyści gospodarczych itp. Dla dróg lokalnych decydują raczej koszty inwestycji, istnienie i możliwości eksploatacji materiałów budowlanych miejscowych itp. Read the rest of this entry »

Comments Off

Ogólnie wskazniki porównawcze, z których

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Ogólnie wskaźniki porównawcze, z których korzystamy przy porów- nywaniu różnych wariantów trasy drogowej, dzielimy na następujące grupy. 1. Wskaźniki eksploatacyjne 1) długość trasy L w km oraz współczynnik wydłużenia trasy (l = o gdzie Lo oznacza odległość między punktami końcowymi trasy drogowej mierzoną w prostej powietrznej; 2) płynność trasy, czyli ilość prostych i łuków, ich długość oraz suma skrętów kierunków tra.sy w stopniach; 3) pochylenie trasy określane długością odcinków o spadkach naj- większych dopuszczalnych; 4) ilość skrzyżowań w poziomie-z kolejami i innymi drogami, zwła- szcza drogami przeznaczonymi do ruchu samochodowego; 5) szybkość ruchu ciężarowego i osobowego oraz warunki bezpieczeń- stwa ruchu (ilość i długość przejazdów przez miejscowości, wa- runki widoczności pionowej i poziomej itp.) 6) ilość obiektów drogowych, zwłaszcza obiektów o dużym świetle, (kosztownych). 11. Wskaźniki ekonmiczne (ogólnogospodarcze) 1) obsługa poszczególnych miejscowości przez trasę projektowaną (z uwzględnieniem centrów administracyjnych, przemysłowych, rolniczych itp.); 2) warunki koordynacji przewozów drogowych danej trasy z innymi komunikacjami; 3) ogólna wysokość nakładów inwestycyjnych; 4) koszty własne przewozów (ruchu drogowego); . Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries