Nieruchomości – zakup i urzadzenie
Na co zwracac uwage przy zakupie mieszkania…

Jesli trzeba koniecznie przeprawadzic trase

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Jeśli trzeba koniecznie przeprawadzić trasę drogową przez tereny usuwające się, należy Uczyć się z wykonaniem, robót związanych ze stabilizacją usuwisk. Roboty te należy projektować do wykonania. bez- względnie przed budową drogi, w przeciwnym bowiem razie koszt ro- bót stabilizacyjnych wydatnie wzrasta. Warunki śniegowe i panujące wiatry Ze względów eksploatacyjnych należy pamiętać o trudnościach i ko- sztach związanych z odśnieżaniem dróg w okresie zimowym Dlatego też w czasie trasowania drogi należy brać pod uwagę kierunki panu- jących wiatrów w okresie zimowym. Trasowanie na stokach powinno odbywać się na stokach zasłoniętych od wiatru, ponadto najeży pamiętać o wykotzystaniu istniejącej roślinności (lasów) jako naturalnej ochrony przed zaspami śnieżnymi. Najpewniejszym jednak sposobem stosowanym w ceJu ochrony przed śniegiem jest podniesienie niwelety drogi ponad teren na niskim nasypie. Sposób ten powinno się stosować zawsze tam, gdzie grozi mo- żliwość tworzenia się zasp śnieżnych, nawet kosztem znaczniejszych ro- bót ziemnych, które zamortyzują się przez, oszczędności wynikające z łatwiejszego zirnoweqo utrzymania drogi. Dla odcinków trasy poło- żonych na terenach, gdzie tworzą się zaspy śnieżne, niebezpieczne są płytkie wykopy. W razie konieczności wykonania takich wykopów na- leży je projektować jako wykopy szerokie, o łagodnym pochyleniu skarp. Nawiązanie do istniejącej sieci drogowej Wykorzystanie niektórych odcinków istniejącej sieci drogowej dla nowoprojektowanej trasy drogowej nie zawsze jest celowe. Daje to pewne oszczędności, jeśli chodzi o zajęcie gruntu uprawnego pod pas droguwy, jednak w wielu przypadkach powoduje niepotrzebne zakłóce- nia w ruchu drogowym. W zasadzie trasowanie nowych dróg po trasach istniejących dróg gruntowych naj niższej kategorii jest dopuszczalne tyl- ko dla dróg lokalnych. Na drogach gruntowych (przeważnie gminnych) odbywa się specyficzny rodzaj ruchu drogowego. Jest to ruch gospo- darczy w rolnictwie, ruch powolny, nie zorganizowany, mający jako punkty docelowe nie osiedla, lecz pola. Dlatego też drogi lokalne tego typu mają trasy często skręcające wśród pól i sprostowanie ich nie zawsze jest celowe. Kierunki dróg Iokalnych mogą się nieraz nakładać na kierunki dróg gruntowych i spełniają to samo zadanie. Ważniejsze natomiast drogi wymagają poprawienia kierunków i sprostowań; nie powinny one przejmować ruchu lokalnego w zastępstwie dróg polnych. [hasła pokrewne: perlitobeton, dostawca energii, panele fotowoltaiczne opłacalność ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: dostawca energii panele fotowoltaiczne opłacalność perlitobeton