Kolumnady.

Kolumnadą nazywamy rząd kolumn podtrzymujących jedno wspólne belkowanie. Rząd kolumn może tworzyć w rzucie poziomym linię prostą lub łukową. Może tworzyć odcinek lub zamknięty obwód (prostokąt, koło, elipsę). Najczęściej jednak kolumnady ustawione są w liniach prostych. Mając na uwadze kolumnady klasyczne, można podać kilka zasad, które będą obowiązując przy ich komponowaniu. 1. Kolumnady klasyczne mogą być komponowane z zastoso...

Na mapach w duzej skali

Na mapach w dużej skali po oznaczeniu punktów stałych, przeniesio- nych z mapy w skali mniejszej należy określić bardziej dokładnie obrane warianty trasy, w oparciu o bardziej szczegółowe dane dotyczące rzeźby terenu, warunków sytuacyjnych itp. Na mapach tego rodzaju należy nanieść również przejścia przez rzeki i potoki (w dalszych pracach pomiarowych zostaną one dokładnie wy- znaczone), nanieść bardziej szczegółowy przebieg wariantów trasy mię...

Budownictwo wczoraj i dzis : Centrum wystawowe i rekreacyjne / Manuelle Gautrand Architecture

Francuscy architekci Manuelle Gautrand Architecture udostępnili nam nowy projekt salonu i centrum rozrywki w Kairze w Egipcie. Betonowa struktura składa się z łączących się kręgów i sferycznych wnęk, które tworzą elastyczne wnętrze, pozwalając użytkownikom na bezproblemowy przepływ w różnych salonach. - Przez większość czasu samochody są eksponowane jak dzieła sztuki na tych obrotnicach. Cały projekt jest wyobrażany wokół tego monumenta...

Ruchy poszczególnych części ciała

Nasi przyjaciele ze 100 Planos Arquitectura, portugalskiej firmy, podzielili się z nami swoim najnowszym projektem Flower Power. Oto opis architekta: Celem tego projektu było stworzenie modelu struktury, wielokrotnego, zdolnego do tworzenia efemerycznych przestrzeni lub budynków. Potrzeba małego pawilonu w ogrodzie muzeum Vila do Conde, gdzie dzieci i dorośli mogą odpocząć i zatrzymać się przez jakiś czas podczas wizyty w muzeum, była idealnym punktem w...

Najnowsze zdjęcia w galerii beton-dekoracyjny.net:

331#olx elbląg , #tynki gipsowe czy cementowo wapienne , #forum bonsai , #koszt studni głębinowej , #płytka klinkierowa , #pilaster blog , #blogi budowlane , #perlitobeton , #dostawca energii , #panele fotowoltaiczne opłacalność ,