Studnie kopane

Studnie Studnie kopane. Do zaopatrywania ludności wiejskiej w wodę stosowane są najczęściej ujęcia w postaci studzien. Dobra studnia powinna odpowiadać wymaganiom higieny i zabezpieczać wodę studzienną przed dopływem wody zaskórnej oraz przedostawaniem się różnego rodzaju zanieczyszczeń. Woda zaskórna jest zazwyczaj zanieczyszczona substancjami organicznymi i może zawierać bakterie chorobotwórcze. Studnie wiejskie znajd...

Serlio i Vignola

Serlio i Vignola ustalają diastyl jako najdoskonalszy układ pod względem estetycznym. Przy wysokości kolumny doryckiej równej 16 md rozstaw w diastylu wypadnie 7,5: 16 = 1: 2,1; a w stylu 5: 16 = 1 : 3,2. Porządek toskański ma rozstaw najszerszy, bo 1 : 1,5. Liczby te oznaczają proporcje prostokąta zbudowanego na osiach kolumn ograniczonego wysokością kolumny. Rozstawy kolumn powinny być ściśle przestrzegane, szczególnie w por...

Badanie stanu ogólnego istniejącej drogi

Przy zbadaniu stanu ogólnego istniejącej drogi należy brać pod uwagę również czynniki następujące 1) stan nawierzchni drogi istniejącej jako. podłoża projektowanej nawierzchni ulepszonej, w niektórych przypadkach obliczenia ekonomiczne wykazują celowość wykonania na danej nawierzchni tego czy innego typu nawierzchni ulepszonej; niekiedy natomiast jest celowe zerwanie resztek nawierzchni istniejącej, zamiast jej wzmocnienia l...

Terapia genowa u pacjenta z chorobą sierpowatą cd

Dla podparcia wsporników obok opaski na szerokość tegoż wspornika daje się dodatkowy profil o pionowej osi symetrii, tzw. sandryk. W celu jeszcze większego wzbogacenia daje się nad gzymsem tympanon trójkątny, odcinkowy lub przerwany . Do otworów okiennych półokrągłych również możliwe jest zastosowanie oprócz opaski: jeszcze fryzu i gzymsu . Dla wypełnienia trójkątów zastosowano tu okrągłe rozetki wzbogacające formę....

Najnowsze zdjęcia w galerii beton-dekoracyjny.net:

331#tynki gipsowe czy cementowo wapienne , #forum bonsai , #koszt studni głębinowej , #płytka klinkierowa , #pilaster blog , #blogi budowlane , #perlitobeton , #dostawca energii , #panele fotowoltaiczne opłacalność , #domy w stylu skandynawskim ,