Budownictwo wczoraj i dzis : Nowy budynek szkolny / FARO Architecten

Nasi przyjaciele z FARO Architecten przysłali nam swój najnowszy projekt, nową szkołę budowlaną ukończoną w Holandii. Szkoła Koningin Beatrix-Prinses Marijke w Hadze została oficjalnie otwarta przez członka gabinetu ministra Rouvoet. W sercu Schilderswijk w Hadze powstała nowa szkoła na miejscu poprzedniego budynku szkolnego, który musiał zostać zburzony. W nowym budynku mieszczą się dwie szkoły podstawowe, każda z 16 salami lekcyjnymi, przedszkolami i gimnazjami. Opis architekta i więcej zdjęć po przerwie. Dobre wspo...

Badanie w terenie (rekonesans)

Przystępując do projektu budowy nowej drogi zazwyczaj korzystamy (przy studiach wstępnych) z materiału mapowego, jaki jest dostępny dla projektanta. Będą to przede wszystkim mapy warstwicowe w skali 1 100, prócz tego, mapy w skali 1 25, 1 50000 i 1 10000. Dla przypadków trudniejszych korzysta się ze zdjęć fotogrametrycznych wykonanych w skali 1 5000 (tereny górskie). Materiał mapowy, którym rozporządzamy, nie zawsze jest materiałem aktualnym dla okresu, w którym opracowuje się projekt drogi; dlatego też wymaga on sprawdzenia w terenie. Ponadt...

Ze swiata architektury - Szkola AD Architecture School: Center for Architecture Science and Ecology (CASE) w Rennselaer Polytechnic Institute

Co decyduje o dobrej szkole architektury. Oczywiście nie ma jednego elementu, który obejmuje dobrą, a nawet wspaniałą szkołę architektury. Różne aspekty są ważne dla różnych osób. Studenci często powołują się na dostęp do znanych członków kadry naukowej, zwanych inaczej starchitektami , jako ważnej funkcji. Profesorowie i instruktorzy wymieniają programy szkolne, pionierskie pracownie, innowacyjne technologicznie laboratoria i programy wymiany. Wszystkie te są ważne i ważne. Oczywiście czynniki te należy por...

Po usunieciu objawów wstrzasu polecamy sporzadzenie zdjecia stereoskopowego

Rejestr przebiegu eksploatacji studni podaje datę rozpoczęcia eksploatacji oraz dane wydajności w mś/godz. Rejestr ten należy prowadzić jako tabelaryczne zestawienie zawierające nast. dane (w kolumnach pionowych): 1. data (godzina pomiaru), 2. poziom zwierciadła wody podczas pompowania, 3. zw. wody podczas przerwy w pompowaniu, 4. czas prasy studni, 5. wydajność w m-/godz i nazwa przyrządu pomiarowego, 6. cechy fizyczne wody, 7. data pobrania prób wody do analizy, 8. charakterystyka jakościowa wody, 9. imię i nazwisko prowadzącego zapi...

Najnowsze zdjęcia w galerii beton-dekoracyjny.net:

331#koszt studni głębinowej , #płytka klinkierowa , #pilaster blog , #blogi budowlane , #perlitobeton , #dostawca energii , #panele fotowoltaiczne opłacalność , #domy w stylu skandynawskim , #narożnik davos , #joniec ogrodzenia ,