Ze swiata architektury - Szkola AD Architecture School: Center for Architecture Science and Ecology (CASE) w Rennselaer Polytechnic Institute

Co decyduje o dobrej szkole architektury. Oczywiście nie ma jednego elementu, który obejmuje dobrą, a nawet wspaniałą szkołę architektury. Różne aspekty są ważne dla różnych osób. Studenci często powołują się na dostęp do znanych członków kadry naukowej, zwanych inaczej starchitektami , jako ważnej funkcji. Profesorowie i instruktorzy wymieniają programy szkolne, pionierskie pracownie, innowacyjne technologicznie laboratoria i programy wymiany. Wszystkie te są ważne i ważne. Oczywiście czynniki te należy porównać z praktycznymi ...

Budownictwo wczoraj i dzis : Biblioteka Narodowa / KSP Jürgen Engel Architekten

KSP Jürgen Engel Architekten zaprojektował niedawno rozszerzenie biblioteki o wielkości 77 000 metrów kwadratowych, aby pomieścić istniejącą Bibliotekę Narodową w Pekinie. Nowy dodatek pomieści około 12 milionów książek i będzie używany przez około 12 000 osób dziennie. Więcej o bibliotece po przerwie. Kolekcja Si Ku Quan Shu, niespotykana w znaczeniu historycznym i kulturowym, zawiera manuskrypty wyprodukowane podczas dynastii Ching (1644. 1912). Rękopisy dostarczają kopii całej dokumentacji związanej z kulturą chińską,. Skutecznie ...

Rowy lub stawy infiltracyjne stosuje sie wówczas, gdy warstwy przepuszczalne przykryte sa warstwa nieprzepuszczalna

Rowy lub stawy infiltracyjne stosuje się wówczas, gdy warstwy przepuszczalne przykryte są warstwą nieprzepuszczalną o nieznacznej grubości. Przepuszczalność określa się za pomocą badań w terenie. Ogólnie dla infiltracji. 1 m wody w ciągu doby przyjmuje się powierzchnię 1 m. Wydajność z tej powierzchni zależnie od przepuszczalności gruntu może wzrosnąć do 2,5 mś/dn. Jeżeli dno rowów jest muliste należy pokryć je warstwą drobnego piasku o grubo 30-50 cm. Czyszczenie rowów i stawów infiltracyjnych przeprowadza się podobnie jak czyszczenie filt...

Budownictwo i architektura : Utopia Arkitekter proponuje park publiczny w Sztokholmie spowity szkłem

Przy wykonywaniu pomiarów szczegółowych zakładamy sieć punktów wysokościowych (reperów) stałych i tymczasowych (roboczych); punkty te zostają dokładnie zaniwelowane i służą w czasie pomiarów do kontroli poszczególnych odcinków niwelacji pod względem wysokościowym, Ol Obiekty o świetle 5 - 10 m wymagają sporządzenia oddzielnej dokumentacji, lecz bez specjalnych założeń; stanowią one część projektu drogowego a w czasie wykonywania budowy służą za repery robocze do wyzna- czania wysokości poszczególnych punktów budowanej drogi. Za punkty wysokościowe ...

Najnowsze zdjęcia w galerii beton-dekoracyjny.net:

331#wełna mineralna isover , #grunt rodzimy , #olx elbląg , #tynki gipsowe czy cementowo wapienne , #forum bonsai , #koszt studni głębinowej , #płytka klinkierowa , #pilaster blog , #blogi budowlane , #perlitobeton ,