Nieruchomości – zakup i urzadzenie
Na co zwracac uwage przy zakupie mieszkania…

Na mapach w duzej skali

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Na mapach w dużej skali po oznaczeniu punktów stałych, przeniesio- nych z mapy w skali mniejszej należy określić bardziej dokładnie obrane warianty trasy, w oparciu o bardziej szczegółowe dane dotyczące rzeźby terenu, warunków sytuacyjnych itp. Na mapach tego rodzaju należy nanieść również przejścia przez rzeki i potoki (w dalszych pracach pomiarowych zostaną one dokładnie wy- znaczone), nanieść bardziej szczegółowy przebieg wariantów trasy mię- dzy punktami krańcowymi danego odcinka z uwzględnieniem miejsco- wości i dojazdów do nich), ustalić wstępnie tzw. odcinki trudne trasy, np. odcinki o znacznych spadkach, błotniste itp., ustalić dokładnie od- cinki dróg istniejących nadające się do wykorzystania dla nowej trasy, ustalić bardziej dokładnie dojazdy do miejscowości, określić stopień trudności prac studiów i pomiarów polowych oraz potrzebne studia i po- miary do opracowania ewentualnych wariantów trasy. W czasie wyjazdu w teren 1) na podstawie stwierdzonych w terenie warunków geologicznych,. wodnych, potrzeb komunikacyjnych, zaleqania materiałów budo- wlanych oraz istniejącej zabudowy poprawia się trasę drogi na- niesioną na mapę i stanowiącą kierunek badań wstępnych, 2) z wariantów oznaczonych orientacyjnie na mapie wybiera się wa- rianty, które należy zbadać, odrzucą. się warianty, których wartość techniczno-ekonomiczna po zbadaniu w terenie jest za niska; 3) wyjaśnia się, w jakim stopniu będą zapewnione do budowy drogi znajdujące się na miejscu materiały budowlanej 4) ustala się i uzgadnia zebrane przedtem materiały dotyczące a) opadów atmosferycznych dla danego rejonu, ich intensywności,. b) temperatur, c) warunków śniegowych – grubości warstwy opadów śnieżnych, kierunku wiatrów, charakterystyki potrzebnych urządzeń w celu ochrony od zasp śnieżnych poszczególnych odcinków trasy, d) głębokości przemarzania gruntu, e) czasu trwania bezdroża w okresie jesiennym i wiosennym. f) dat zamarzania rzek, pochodu lodów, powodzi, czasu ich trwa- nia itp. W toku dalszych studiów i pomiarów szczegółowych należy wymie- nione dane skontrolować, uzupełnić i ewentualnie zaktualizować. Dane te służą również do określenia najbardziej korzystnego wariantu trasy zarówno prz badaniach wstępnych, jak i przy szczegółowym tyczeniu w terenie. [podobne: perlitobeton, dostawca energii, panele fotowoltaiczne opłacalność ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: dostawca energii panele fotowoltaiczne opłacalność perlitobeton