Nieruchomości – zakup i urzadzenie
Na co zwracac uwage przy zakupie mieszkania…

Na trasowanie drogi maja wplyw

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Na trasowanie drogi mają wpływ następujące czynniki a) warunki ruchu i eksploatacji, b) warunki geologiczne i gruntowe, c) warunki śniegowe i panujące wiatry, d) nawiązanie do istniejącej sieci drogo- wej, e) usytuowanie trasy w stosunku do osiedli. Warunki ruchu i eksploatacji Zasadniczym warunkiem jest zachowanie możności ruchu z szybkością. podstawową na całości trasy lub przynajmniej na pewnych jej odcin- kach mających większe znaczenie dla ruchu. Jednocześnie należy pa- miętać o zachowaniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa ruchu, a więc o konieczności za- stosowania wszystkich u- rządzeń wpływających na podnieslenie bezpieczeń- I stwa ruchu, jak przechy- łek na łukach, ramp dro- gowych, krzywych przejś- ciowych, zachowania wa- runków widoczności pia- nowej i poziomej itp. Najmniejsze dopuszczal- ne promienie łuków przyj muje się zazwyczaj na podstawie przepisów tech- nicznych dla danej kate- gorii drogi. Promienie te jednak należy uważać za na mniejsze dopuszczalne a nie za obowiązujące, i dążyć do zachowania promieni jak naj- większych. To samo dotyczy projektowania załomów spadków po- dłużnych w celu zapewnienia widoczności w promu podłużmym. Promienie łuków pionowych należy stosować dostatecznie duże nie ograniczając się do promieni podawanych w przepisach tech- nicznych jako najmniej- sze dopuszczalne. Należy również unikać spadków straconych. Trasa drogowa jest krzywą, dla której rzut na płaszczyznę pionową jest profilem podłużnym trasy, a rzut na płaszczyz- nę poziomą planem sy- tuacyjnym. Rozpatrywa- mie tylko tych elemen- tów projektu techniczne- go drogi niezależnie od siebie ; jest niewy- starczające, gdyż prowa- dzi do wielu błędów kon- strukcyjnych. Pamiętając o tym, że trasa drogowa jest przeznaczona do szybkiego ruchu samochodowego, stwierdzamy, że jej kształt, jeśli chodzi o wy- qodę i bezpieczeństwo ruchu droqoweqo, jest decydujący nie tylko w po- szczególnych rzutach, ale przede wszystkim w, przestrzeni. Dlatego też każdy technik projektujący trasę drogową w terenie powinien mieć wyczucie przestrzenneqó widzenia trasy, wyczucie perspektywy. Wy- magania te mogą być w pewnym stopniu zmniejszone w stosunku do dróg podrzędnych, lokalnych, jednak powinny być uwzględniane w peł- nej mierze dla dróg o znaczeniu większym, zwłaszcza dla maqistrali o znaczemu krajowym. [podobne: perlitobeton, dostawca energii, panele fotowoltaiczne opłacalność ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: dostawca energii panele fotowoltaiczne opłacalność perlitobeton