Nieruchomości – zakup i urzadzenie
Na co zwracac uwage przy zakupie mieszkania…

Pojęcie terenu i jego odtworzenie na planie

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Nierówności powierzchni ziemi, którą nazywamy terenem, dzielimy na dwa zasadnicze typy wzniesienia i wklęśnięcia. Wśród wzniesień rozróżniamy góry i pasma górskie, a odpowiednikiem tego podziału dla wklęsłości są zagłębienia terenu i doliny. Przez pojęcie gór y rozumiemy wzniesienie o kształcie stożkowym, mające podstawę stożka na dole; zagłębieniem terenu nazywamy wklęśnięcie kształtu stożkowego o podstawie stożka u góry. Przez pojęcie pasma grzbietu górskiego rozumiemy szereg gór stykających się wzajemnie; linia poprowadzona przez najwyższe punkty pasma górskiego jest wododziałem. Wododziały przebiegają nie tylko w terenie górskim; istnieją one również w terenie podgórskim i falistym, a nawet nizinnym, chociaż pojęcie góry w takich przypadkach zanika, przechodząc w pojęcie wzniesienia. Linia poprowadzona przez najniższe punkty terenu nosi nazwę linii ścieku. Szerokie wklęśnięcie terenu o kształcie wydłużonym nazywamy do- liną. Doliny o bardziej zwartych stokach bocznych określamy jako jary (żleby). W terenie górskim doliny mają charakter zagłębień te- renu o wysokich i stromych zboczach. Miejsce obniżone, znajdujące się między sąsiadującymi górami lub grzbietami, nazywamy siodłem; szerokie, wielkie siodła w terenie górskim nazywają się przełęczami. Zbocza górskie łagodne, o położeniu prawie poziomym, noszą nazwę tarasów. W celu poznania terenu i jego rzeźby należy przede wszystkim poznać szkielet terenu, tj. określić położenie ścieków i wododziałów. Jeśli jest konieczne bardziej szczegółowe poznanie terenu, należy określić wysokości poszczególnych charakterystycznych jego punktów. Powierzchnie pochyłe, stanowiące przejście od wododziałów do ścieków, określamy jako stoki lub zbocza. Każdy stok (zbocze) charakteryzuje pochylenie jego w stosunku do poziomu; pochylenie to wyrażamy przez określenie kąta, jaki tworzy zbocze z płaszczyzną poziomą. W praktyce inżynierskiej używamy określenia pochylenia lub spadku, rozumiejąc przez to tangens kąta pochylenia Rzeźbę terenu możemy pokazać na planach i mapach za pomocą kreslenia warstwic, tj. linii łączących szereg punktów położonych na tej samej wysokości. Istnieją również mapy kreskowane, na których rzeźba terenu jest oznaczona za pomocą kreskowania, przy czym w miarę powiększania się nachylenia stoków (przy stokach bardziej stromych) kreski są grubsze i gęściej obok siebie położone. Sposób ten do planów nie jest stosowany, a do map coraz rzadziej wskutek dużej pracochłonności przy jego zastosowaniu oraz małej przejrzystości obrazu terenu. [patrz też: płytka klinkierowa, pilaster blog, blogi budowlane ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: blogi budowlane pilaster blog płytka klinkierowa