Nieruchomości – zakup i urzadzenie
Na co zwracac uwage przy zakupie mieszkania…

Posts Tagged ‘forum bonsai’

kamienie klincowe

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

Przy arkadach o niepełnym porządku wchodzą w środek między osiami kolumn 3 tryglify, a przy pełnym porządku – 5. Alety, zgodnie z zasadą trójdziału, mają również cokolik i zwieńczenie, które nazywa się impostą. Imposta służy do oparcia łuku arkady, zwanego. archiwoltą. Oprofilowania impost i archiwolt w każdym porządku są inne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘forum bonsai’

kamienie klincowe

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

Forma łuków na kolumnach miała najczęściej zastosowanie w krużgankach dziedzińców ewnętrznych. Wtedy ściągi stalowe nie były potrzebne, gdyż parcie poziome skrajnych przęseł można było przenieść na mury dziedzińca. Rozwiązanie filarów środkowych i narożnych w rzucie poziomym wymaga specjalnego omówienia. Jak wiemy, arkady z porządkami architektonicznymi mogą być zespolone w różny sposób. Możliwe tu jest zastosowanie pilastrów wystających o 1/6 swojej szerokości lub kolumn wtopionych o l/S średnicy wg Vignoli (lub o 1/4 średnicy wg innych wzorów), a także kolumn wolnostojących, ustawionych zazwyczaj na tle pilastru tej samej szerokości i tegoż porządku. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘forum bonsai’

kamienie klincowe

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

Palladio w stosowaniu arkad uznaje tylko porządek pełny, tzn. z piedestałami. Proporcje otworu arkady odbiegają tu od zasady dwóch kwadratów. Porządki toskański i dorycki mają otwory nieco niższe od 2 kwadratów, joński równe 2 kwadratom, koryncki natomiast wyższe. W ten sposób różnicowanie proporcji daje możność stosowania otworów w pewnej skali proporcji i odpowiedniego wykorzystania porządku. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘forum bonsai’

kamienie klincowe

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

Pilaster narożny może być wspólny dla obu ścian. Przy kolumnach wtopionych na narożniku można ustawić jedną kolumnę na dwusiecznej kąta lub 2 kolumny na każdej ścianie po jednej albo także wprowadzić dodatkowy element o przekroju kwadratowym innym niż w kolumnie, tzn. z innym profilowaniem w miejscu głowicy i stopy. Przy ustawianiu wolnostojących kolumn rozwiązań może być jeszcze więcej. Mogą wystąpić dwie kolumny przy ścianach lub trzy kolumny, trzecia na dwusiecznej kąta lub też z filarem na narożniku. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries