Nieruchomości – zakup i urzadzenie
Na co zwracac uwage przy zakupie mieszkania…

Posts Tagged ‘forum bonsai’

kamienie klincowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Przy arkadach o niepełnym porządku wchodzą w środek między osiami kolumn 3 tryglify, a przy pełnym porządku – 5. Alety, zgodnie z zasadą trójdziału, mają również cokolik i zwieńczenie, które nazywa się impostą. Imposta służy do oparcia łuku arkady, zwanego. archiwoltą. Oprofilowania impost i archiwolt w każdym porządku są inne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘forum bonsai’

kamienie klincowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Forma łuków na kolumnach miała najczęściej zastosowanie w krużgankach dziedzińców ewnętrznych. Wtedy ściągi stalowe nie były potrzebne, gdyż parcie poziome skrajnych przęseł można było przenieść na mury dziedzińca. Rozwiązanie filarów środkowych i narożnych w rzucie poziomym wymaga specjalnego omówienia. Jak wiemy, arkady z porządkami architektonicznymi mogą być zespolone w różny sposób. Możliwe tu jest zastosowanie pilastrów wystających o 1/6 swojej szerokości lub kolumn wtopionych o l/S średnicy wg Vignoli (lub o 1/4 średnicy wg innych wzorów), a także kolumn wolnostojących, ustawionych zazwyczaj na tle pilastru tej samej szerokości i tegoż porządku. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘forum bonsai’

kamienie klincowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Palladio w stosowaniu arkad uznaje tylko porządek pełny, tzn. z piedestałami. Proporcje otworu arkady odbiegają tu od zasady dwóch kwadratów. Porządki toskański i dorycki mają otwory nieco niższe od 2 kwadratów, joński równe 2 kwadratom, koryncki natomiast wyższe. W ten sposób różnicowanie proporcji daje możność stosowania otworów w pewnej skali proporcji i odpowiedniego wykorzystania porządku. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘forum bonsai’

kamienie klincowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Pilaster narożny może być wspólny dla obu ścian. Przy kolumnach wtopionych na narożniku można ustawić jedną kolumnę na dwusiecznej kąta lub 2 kolumny na każdej ścianie po jednej albo także wprowadzić dodatkowy element o przekroju kwadratowym innym niż w kolumnie, tzn. z innym profilowaniem w miejscu głowicy i stopy. Przy ustawianiu wolnostojących kolumn rozwiązań może być jeszcze więcej. Mogą wystąpić dwie kolumny przy ścianach lub trzy kolumny, trzecia na dwusiecznej kąta lub też z filarem na narożniku. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘forum bonsai’

kamienie klincowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Trójdział klasyczny przewiduje zwieńczenie elewacji. Zwieńczeniem tym zazwyczaj bywa pełne belkowanie lub jego górna część, zwana gzymsem. Jednakże zwieńczenie nie zawsze na tym się kończy. Nad gzymsem najczęściej wznosi się dach, którego dobrze dobrana bryła, pokryta estetycznym i trwałym materiałem, stanowi również zwieńczenie ściany. W dawnych czasach, większe budynki (np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘forum bonsai’

kamienie klincowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Wąskie otwory strzelnicze zamieniają się na okrągłe, w które wchodzi lufa armatnia; do celowania daje się nad otworem : okrągłym podłużną, wąską, pionową szparę. W ten sposób zbudowane zostają zamki otoczone murami obronnymi, ze strzelnicami i blankami, z dachami jednospadowymi, odprowadzającymi wodę do wewnątrz, Mury wznoszące się ponad gzymsem wieńczącym na wysokość konstrukcji dachowej otrzymują architektoniczne opracowanie. Są to lizeny lub pilastry, często zakończone łukami; gzymsy i blanku często są przykrywane dachówką. W polach między lizenami powstają okienka lub strzelnice Q bardzo małych rozmiarach w porównaniu z płaszczyzną ściany. Rozmieszczenie tych otworów często bywa przypadkowe w stosunku do rozczłonowania ściany. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘forum bonsai’

kamienie klincowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Urządzenia poziome stosuje się do ujęcia wody z sąsiadujących ze sobą małych źródeł oraz do ujęcia płytkich wód gruntowych, przy małej miąższości warstw wodonośnych. W pierwszym przypadku zakłada się przewody kamionkowe, betonowe lub żeliwne perforowane w obrębie występowania wody źródlanej; w drugim – ciągi zbiorcze (dreny). W celu zabezpieczenia wody ujmowanej za pomocą drenów przed napływem drobnych cząstek gruntu należy dreny zabezpieczyć warstwą materiału filtrującego (żwiru i piasku) o grub: 0,50 ni . Podobnie zabezpiecza się rury perforowane . Głębokość założenia ciągów zbiorczych powinna wynosić co najmniej 2,0 m, lepiej 4- 5 m. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘forum bonsai’

kamienie klincowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

W przybliżeniu można przyjąć jednostkową wydajność wody: w bardzo drobnych piaskach 0,5 mś/godz. w piaskach drobnoziarnistych 24 w piaskach średnioziarnistych 4-8 w piaskach gruboziarnistych ze żwirem 10-12 w szczelinowych formacjach skalnych 10-25 Wydajność studni może być określona w przybliżeniu na podstawie podanych wzorów. W celu dokładnego oznaczenia wydajności należy przeprowadzić pompowanie próbne w ciągu co najmniej 3 dób. Jeżeli wydajność przy danej depresji okaże się stała, studnię należy uważać za dobrą. Przez cały czas próbnego pompowania należy przeprowadzić pomiar natężenia przepływu, zazwyczaj za pomocą przelewu trójkątnego bądź też prostokątnego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘forum bonsai’

kamienie klincowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Różnica wysokości między początkowym a końcowym kolanem lewara wynosi 1 do 2 m, wyjątkowo więcej. Lewar nie może wznosić się powyżej 7-8 m od najniższego poziomu wody. Średnica lewara odpowiadać powinna granicznej największej prędkości przepływu < 1,0 misek. W najwyższym punkcie lewara (do 7 m nad najbliższym zwierciadłem wody w studni zbiorczej) zakłada się urządzenie do odpowietrzania. Z lewara należy usuwać powietrze oraz gromadzące się gazy CO2 i H2S. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘forum bonsai’

kamienie klincowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Architekt: Neil M.
Denari Architekci Lokalizacja: Nowy Jork, USA Główny reżyser: Neil Denari Projekt Architekt: Duks Koschitz Projektant: Stefano Paiocchi Zespół projektowy: Carmen Cham, Alex Janowsky, Philipp Traexler, David Aguilo, Steven Epley, Paola Vezzulli, Joe Willendra Collaborating Architect: Marc Rosenbaum Architekci Inżynierowie konstrukcyjni: Desimone Consulting Engineers Projekt oświetlenia: TWS & Partners Façade Konsultant: Front Projekt wnętrz: Thomas Juul-Hansen Projekt oświetlenia: Lighting Design Alliance MEP Engineering: Ambrosino, DePinto & Schmieder Consulting Engineers Zarządzanie konstrukcją: TG Nickel & Associates Powierzchnia działki: 352,5 mkw.
Powierzchnia zabudowy: 3642 mkw.
Stan: w budowie Zdjęcia: Neil Denari Architekci West Side High Line w Nowym Jorku to ciągła podwyższona konstrukcja mostu, która w ciągu następnych dziesięciu lat stanie się liniowy park miejski.
Zaprojektowany przez Field Operations i Dillera Scofidio + Renfro, High Line Park przyspieszy fuzję różnych ekologicznych środowisk miejskich, zarówno znalezionych, jak i wszczepionych. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries