Nieruchomości – zakup i urzadzenie
Na co zwracac uwage przy zakupie mieszkania…

Posts Tagged ‘Listwy przypodłogowe’

Nowoczesna architektura : Haus des Gastes / Rasmussen + Brunke + Sauer

Posted in Uncategorized  by admin
May 5th, 2018

Rasmussen | Brunke | Sauer, młoda niemiecka firma, podzieliła się swoim projektem Haus des Gastes (pensjonatu) dla małego miasta Wenningstedt-Braderup na niemieckiej wyspie Sylt.
Wyspa jest popularnym miejscem turystycznym, a projekt ma na celu zbliżenie mieszkańców i turystów.
Więcej o projekcie po przerwie.
Haus des Gastes jest budynkiem użyteczności publicznej oferującym różnorodne programy, w tym: program spa, powierzchnie handlowe i małe lokale, w których można wypić filiżankę kawy, podziwiając wspaniały widok i atmosferę niezwykłego krajobrazu.
Przeszklony dach pokrywa obszar centralnego dziedzińca, a duża przestrzeń pozwala na wpłynięcie otoczenia do wnętrza i przez konstrukcję. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Listwy przypodłogowe’

Nowoczesna architektura : Haus des Gastes / Rasmussen + Brunke + Sauer

Posted in Uncategorized  by admin
May 5th, 2018

Usytuowanie trasy w stosunku do osiedli Osiedla napotykane na trasie drogowej tworzą zazwyczaj tzw. węzły drogowe, ponieważ tam przecinają się trasy drogowe kilku kierunków. Osiedla mniejsze, położone na trasie drogowej na niedużej przestrzeni, stanowią mniejszą przeszkodę w ruchu drogowym na danej trasie; osie- dla większe, zwłaszcza stare miasteczka, prowadzące trasy drogowe wąskimi uliczkami przez rynki i place targowe, stanowią już poważniej- sze przeszkody dla ruchu tranzytowego, tj. dla ruchu nie rozpoczyna- jącego i nie kończącego się w danym osiedlu. Duże miasta stanowią poważne węzły drogowe o bardzo złożonej strukturze arterii drbgowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Listwy przypodłogowe’

Nowoczesna architektura : Haus des Gastes / Rasmussen + Brunke + Sauer

Posted in Uncategorized  by admin
May 5th, 2018

Do zadania studiów i pomiarów drogowych należy również określenie mniejszych obiektów drogowych (przepustów). Dla dróg nowych sprowadza się to do określenia zlewni i wykonania pomiarów potrzebnych elementów technicznych (spadki doliny, przekroje poprzeczne itp.) oraz do określenia charakteru zlewni. Dla dróg istniejących przewidzianych do przebudowy zbadanie obiektów drogowych polega na dokładnym stwierdzeniu stanu i przydatności istniejących obiektów. Ponadto jest rzeczą ważną ustalenie możliwości dostosowania istniejących przepustów i mostów do warunków technicznych nowej trasy (np. przedłużenie przepustu wskutek podniesienia niwelety drogi lub też wskutek poszerzenia jej korony itp.). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Listwy przypodłogowe’

Nowoczesna architektura : Haus des Gastes / Rasmussen + Brunke + Sauer

Posted in Uncategorized  by admin
May 5th, 2018

Nierówności powierzchni ziemi, którą nazywamy terenem, dzielimy na dwa zasadnicze typy wzniesienia i wklęśnięcia. Wśród wzniesień rozróżniamy góry i pasma górskie, a odpowiednikiem tego podziału dla wklęsłości są zagłębienia terenu i doliny. Przez pojęcie gór y rozumiemy wzniesienie o kształcie stożkowym, mające podstawę stożka na dole; zagłębieniem terenu nazywamy wklęśnięcie kształtu stożkowego o podstawie stożka u góry. Przez pojęcie pasma grzbietu górskiego rozumiemy szereg gór stykających się wzajemnie; linia poprowadzona przez najwyższe punkty pasma górskiego jest wododziałem. Wododziały przebiegają nie tylko w terenie górskim; istnieją one również w terenie podgórskim i falistym, a nawet nizinnym, chociaż pojęcie góry w takich przypadkach zanika, przechodząc w pojęcie wzniesienia. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries