Nieruchomości – zakup i urzadzenie
Na co zwracac uwage przy zakupie mieszkania…

Posts Tagged ‘ocieplanie pianką’

Budownictwo i architektura : Raffles City / UNStudio

Posted in Uncategorized  by admin
May 5th, 2018

Nowe, wielofunkcyjne miasto Raffles w mieście UNStudio znajduje się w pobliżu rzeki Qiangtan w Hangzhou, stolicy prowincji Zhejiang w Chinach.
To Raffles City jest szóstym dużym centrum handlowym CapitaLand, w tym w Singapurze, Szanghaju, Pekinie, Chengdu i Bahrajnie.
Dla projektu UNStudio, elegancka wieża z pokrętłem zapewni zakwaterowanie dla mieszkańców i hoteli na łącznej powierzchni 300 000 metrów kwadratowych.
Projekt ma na celu podkreślenie obszaru i przyciągnięcie odwiedzających.
W ramach wydarzeń i atrakcji Hangzhou, takich jak dzielnica West Lake i centrum handlowe, projekt Raffles City stanie się centrum Nowego Miasta Qianjiang i przyczyni się do uznanie tego obszaru jako nowego miejsca docelowego w mieście. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ocieplanie pianką’

Budownictwo i architektura : Raffles City / UNStudio

Posted in Uncategorized  by admin
May 5th, 2018

Kilka miesięcy temu mieliśmy okazję cieszyć się standardowym hotelem w centrum Los Angeles dla Postopolis! LA.
Remont starego budynku był bardzo dobrze wykonany, bardzo dobra praca pod względem szczegółów.
A dla Hotelu Standard w Nowym Jorku, André Balazs powtarza formułę dobrego projektu i detali, ale w nowym budynku autorstwa Polshek Partnership Architects.
Betonowy budynek przypomina prace Le Corbusiera stojące nad Highline.
Integracja na poziomie przestrzeni publicznej zamienia ten budynek w coś więcej niż tylko kolejny dodatek do NY skyline, stając się miejskim kawałkiem dzielnicy Meat Packing, detonatorem aktualnej renowacji tego obszaru. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ocieplanie pianką’

Budownictwo i architektura : Raffles City / UNStudio

Posted in Uncategorized  by admin
May 5th, 2018

Obecnie w praktyce inżynierskiej prawie powszechnie stosowane są plany terenowe i mapy podające rzeźbę terenu za pomocą warstwic. Warstwice prowadzi się zazwyczaj dla danego terenu w jednakowych odstępach wysokości, przy czym odstępy te. mogą być mniejsze lub większe, zależnie od przeznaczenia planu warstwicowego, charakteru rzeźby terenu i skali planu. Na mapach, które mają za zadanie określenie terenu w skali ogólnej, stosuje się warstwice w odstępach h = 10 m lub jeszcze większych. Jeśli trzeba dokładnie określić trasę na mapie warstwicowej, żeby następnie przenieść ją z mapy w teren lub też ustalić objętość potrzebnych do wykonania robót ziemnych, to używamy odstępu warstwic h = 2 m lub nawet h = 1 m i h = 0,5 m. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ocieplanie pianką’

Budownictwo i architektura : Raffles City / UNStudio

Posted in Uncategorized  by admin
May 5th, 2018

Szczegółowe studia i pomiary drogowe mają na celu uzyskanie materiałów pomiarowych, dotyczących obranego i przewidzianego do budowy wariantu trasy drogowej. Pomiary te powinny być poprzedzone czynnościami pozwalającymi na prowadzenie robót w terenie. Do czynności takich należy przede wszystkim zorganizowanie i wyposażenie jednej lub kilku partii pomiarowych (dla większych odcinków trasy). Ponadto przewidziane są następujące czynności a) dokładne zapoznanie się z trasą drogową; torowych (przede wszystkim podanie trasy); b) zezwolenie na prawo wejścia na grunt; c) dla odcinków zalesionych – zezwolenie na cięcie drzew; d) , zezwolenie na przeprowadzenie pomiarów na terenach kolejowych, jeśli to jest potrzebne; e) zapewnienie w terenie odpowiedniej ilości robotników i materiału pomiarowego (paliki, gwożdzie itp.). Szczegółowe prace pomiarowe polegają na przeprowadzeniu w terenie następujących czynności a) dokładne zapoznanie się z trasą drogową; b) uzupełnienie punktów trasy w terenie, jeśli zostały zniszczonej c) dokładne tyczenie trasy drogowej pomiar kątów poziomych, pomiary długości i zdjęcie sytuacji, d) niwelacja podłużna trasy i zdjęcie przekrojów poprzecznych; e) pomiary do obliczenia światła obiektów, f) szczegółowe zdjęcie tachimetryczne bardziej skomplikowanych odcinków (w razie potrzeby); g) założenie reperów roboczych i stałych; h) określenie orientacyjne wielkości powierzchni wywłaszczenia gruntu oraz inwentaryzacja budynków, które mają być usunięte; i) zbadanie geologiczne gruntów na pasie drogowym oraz miejsc ewentualnego pobrania materiałów budowlanych; j) zbadanie terenów bagnistych, usuwiskowych, osypisk itp.; k) zdjęcia do przełożenia potoków, do projektowania murów oporowych, podporowych itp. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries