Nieruchomości – zakup i urzadzenie
Na co zwracac uwage przy zakupie mieszkania…

Posts Tagged ‘tynki gipsowe czy cementowo wapienne’

kamienie klincowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Przy arkadach o niepełnym porządku wchodzą w środek między osiami kolumn 3 tryglify, a przy pełnym porządku – 5. Alety, zgodnie z zasadą trójdziału, mają również cokolik i zwieńczenie, które nazywa się impostą. Imposta służy do oparcia łuku arkady, zwanego. archiwoltą. Oprofilowania impost i archiwolt w każdym porządku są inne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tynki gipsowe czy cementowo wapienne’

kamienie klincowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Forma łuków na kolumnach miała najczęściej zastosowanie w krużgankach dziedzińców ewnętrznych. Wtedy ściągi stalowe nie były potrzebne, gdyż parcie poziome skrajnych przęseł można było przenieść na mury dziedzińca. Rozwiązanie filarów środkowych i narożnych w rzucie poziomym wymaga specjalnego omówienia. Jak wiemy, arkady z porządkami architektonicznymi mogą być zespolone w różny sposób. Możliwe tu jest zastosowanie pilastrów wystających o 1/6 swojej szerokości lub kolumn wtopionych o l/S średnicy wg Vignoli (lub o 1/4 średnicy wg innych wzorów), a także kolumn wolnostojących, ustawionych zazwyczaj na tle pilastru tej samej szerokości i tegoż porządku. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tynki gipsowe czy cementowo wapienne’

kamienie klincowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Palladio w stosowaniu arkad uznaje tylko porządek pełny, tzn. z piedestałami. Proporcje otworu arkady odbiegają tu od zasady dwóch kwadratów. Porządki toskański i dorycki mają otwory nieco niższe od 2 kwadratów, joński równe 2 kwadratom, koryncki natomiast wyższe. W ten sposób różnicowanie proporcji daje możność stosowania otworów w pewnej skali proporcji i odpowiedniego wykorzystania porządku. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tynki gipsowe czy cementowo wapienne’

kamienie klincowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Pilaster narożny może być wspólny dla obu ścian. Przy kolumnach wtopionych na narożniku można ustawić jedną kolumnę na dwusiecznej kąta lub 2 kolumny na każdej ścianie po jednej albo także wprowadzić dodatkowy element o przekroju kwadratowym innym niż w kolumnie, tzn. z innym profilowaniem w miejscu głowicy i stopy. Przy ustawianiu wolnostojących kolumn rozwiązań może być jeszcze więcej. Mogą wystąpić dwie kolumny przy ścianach lub trzy kolumny, trzecia na dwusiecznej kąta lub też z filarem na narożniku. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tynki gipsowe czy cementowo wapienne’

kamienie klincowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Trójdział klasyczny przewiduje zwieńczenie elewacji. Zwieńczeniem tym zazwyczaj bywa pełne belkowanie lub jego górna część, zwana gzymsem. Jednakże zwieńczenie nie zawsze na tym się kończy. Nad gzymsem najczęściej wznosi się dach, którego dobrze dobrana bryła, pokryta estetycznym i trwałym materiałem, stanowi również zwieńczenie ściany. W dawnych czasach, większe budynki (np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tynki gipsowe czy cementowo wapienne’

kamienie klincowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Wąskie otwory strzelnicze zamieniają się na okrągłe, w które wchodzi lufa armatnia; do celowania daje się nad otworem : okrągłym podłużną, wąską, pionową szparę. W ten sposób zbudowane zostają zamki otoczone murami obronnymi, ze strzelnicami i blankami, z dachami jednospadowymi, odprowadzającymi wodę do wewnątrz, Mury wznoszące się ponad gzymsem wieńczącym na wysokość konstrukcji dachowej otrzymują architektoniczne opracowanie. Są to lizeny lub pilastry, często zakończone łukami; gzymsy i blanku często są przykrywane dachówką. W polach między lizenami powstają okienka lub strzelnice Q bardzo małych rozmiarach w porównaniu z płaszczyzną ściany. Rozmieszczenie tych otworów często bywa przypadkowe w stosunku do rozczłonowania ściany. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tynki gipsowe czy cementowo wapienne’

kamienie klincowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Studnie Studnie kopane. Do zaopatrywania ludności wiejskiej w wodę stosowane są najczęściej ujęcia w postaci studzien. Dobra studnia powinna odpowiadać wymaganiom higieny i zabezpieczać wodę studzienną przed dopływem wody zaskórnej oraz przedostawaniem się różnego rodzaju zanieczyszczeń. Woda zaskórna jest zazwyczaj zanieczyszczona substancjami organicznymi i może zawierać bakterie chorobotwórcze. Studnie wiejskie znajdują się najczęściej na podwórkach, w pobliżu gnojowni i ustępów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tynki gipsowe czy cementowo wapienne’

kamienie klincowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Natomiast dla studni artezyjskiej, dla której H-h Q = 2nak m3/sek zależność ta jest liniowa. Ze wzorów tych wynika, że wydajność wzrasta ze zwiększeniem depresji s = H-h. Orientacyjnie można przyjąć, że wartość promienia depresji R odpowiadająca s = 1,0 m wynosi: dla piasków drobnoziarnistych 50 do 100 m, dla piasków średnioziarnistych 100 do 200 m, dla piasków gruboziarnistych i żwirów 200 do 400 m. Wydajność studni nieznacznie zależy od jej średnicy. Wydajność kilku studni o średnicy mniejszej jest większa niż jednej studni o dużej średnicy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tynki gipsowe czy cementowo wapienne’

kamienie klincowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Zamulenie koryta rzecznego namułami ściekowymi zmniejsza w poważnym stopniu wydajność studzien brzegowych. Do studni założonej przy brzegu zbiornika otwartego lub rzeki woda dopływać będzie nie tylko z kanału lub rzeki, ale również i z gruntu. Zgodnie z badaniami Forchheimera dopływ wody przesiąkającej z rzeki do studni będzie taki sam jak ze studni chłonnej założonej w odległości dwa razy większej niż wynosi odległość omawianej studni od brzegu rzeki. Jeżeli wody rzeczne są zanieczyszczone (np. związkami potasu lub sodu, nieabsorbowanymi przez grunt), wówczas sztuczna woda gruntowa będzie miała złą jakość, Wahania wody w korycie rzecznym wpływają ujemnie na wydajność wody studni. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tynki gipsowe czy cementowo wapienne’

kamienie klincowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Po 6 miesiącach i 4 rundach przysięgłych, Architecture for Humanity, organizacji charytatywnej, która poszukuje rozwiązań architektonicznych do kryzysu humanitarnego i oferuje profesjonalne usługi projektowania potrzebującym społecznościom, właśnie uznała ośmiu finalistów zespołu w konkursie Open Architect Challenge 2009: Classrooms.
W konkursie wzięło udział 10 000 architektów, nauczycieli i studentów, którzy wspólnie opracowali projekty dla ponad 500 szkół w 65 krajach.
Inicjatywa ta zaprosiła społeczność architektów, projektantów i inżynierów do bezpośredniej współpracy ze studentami i nauczycielami, aby przemyśleć klasę przyszłości.
Projektanci biorący udział w konkursie otrzymali prosty mandat: współpracować z prawdziwymi uczniami w prawdziwych szkołach w swojej społeczności, aby opracować prawdziwe rozwiązania.
wyjaśnił Cameron Sinclair, współzałożyciel Architecture for Humanity i tej konkurencji. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries