Nieruchomości – zakup i urzadzenie
Na co zwracac uwage przy zakupie mieszkania…

Posts Tagged ‘wełna mineralna isover’

Ogólnie wskazniki porównawcze, z których

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Ogólnie wskaźniki porównawcze, z których korzystamy przy porów- nywaniu różnych wariantów trasy drogowej, dzielimy na następujące grupy. 1. Wskaźniki eksploatacyjne 1) długość trasy L w km oraz współczynnik wydłużenia trasy (l = o gdzie Lo oznacza odległość między punktami końcowymi trasy drogowej mierzoną w prostej powietrznej; 2) płynność trasy, czyli ilość prostych i łuków, ich długość oraz suma skrętów kierunków tra.sy w stopniach; 3) pochylenie trasy określane długością odcinków o spadkach naj- większych dopuszczalnych; 4) ilość skrzyżowań w poziomie-z kolejami i innymi drogami, zwła- szcza drogami przeznaczonymi do ruchu samochodowego; 5) szybkość ruchu ciężarowego i osobowego oraz warunki bezpieczeń- stwa ruchu (ilość i długość przejazdów przez miejscowości, wa- runki widoczności pionowej i poziomej itp.) 6) ilość obiektów drogowych, zwłaszcza obiektów o dużym świetle, (kosztownych). 11. Wskaźniki ekonmiczne (ogólnogospodarcze) 1) obsługa poszczególnych miejscowości przez trasę projektowaną (z uwzględnieniem centrów administracyjnych, przemysłowych, rolniczych itp.); 2) warunki koordynacji przewozów drogowych danej trasy z innymi komunikacjami; 3) ogólna wysokość nakładów inwestycyjnych; 4) koszty własne przewozów (ruchu drogowego); . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wełna mineralna isover’

Ogólnie wskazniki porównawcze, z których

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Rozróżniamy trasy w dolinach rzek równinnych oraz trasy w dolinach górskich ( 20). W. przypadku pierwszym trasowanie jest zadaniem łatwiejszym, ponieważ teren równinny umożliwia bardziej dogodne obranie kierunków. Ponadto trasa w dolinie zabezpiecza dobre połączenie osiedli, położonych zwykle również w doli- nach. Dla tras dolinowych w terenie płaskim i falistym należy zbadać oby- dwa brzegi rzeki, wybierając kierunek najbardziej dogodny ze względów ekonomicznych i technicznych (najmniejsze roboty ziemne). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wełna mineralna isover’

Ogólnie wskazniki porównawcze, z których

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Ostrołuk stosowany był w epoce gotyckiej; łuk kolisty W starożytnym Rzymie, Bizancjum, epoce romańskiej i odrodzeniu; łuk odcinkowy przeważnie w baroku i w czasach późniejszych. Sklepienie płaskie poziome prawie we wszystkich epokach i stylach. Stąd widzimy, że dobór otworów na elewacji jest sprawą dość skomplikowaną i wymaga ustalenia ich wielkości, proporcji i kształtu. Również i rozmieszczenie otworów na elewacji stanowi ważne zagadnienie. Klasyczna koncepcja elewacji polega w zasadzie na rytmicznym i symetrycznym rozmieszczeniu otworów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wełna mineralna isover’

Ogólnie wskazniki porównawcze, z których

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Oprofilowanie może być zastosowane do każdego kształtu otworu: prostokątnego, kolistego, odcinkowego itp. W celu ożywienia formy obramowania można zastosować opaskę krępowaną , rozszerzającą się w pewnych miejscach, ,przeważnie na narożnikach. Wyskok krępowania jest bardzo nieznaczny: krępowanie powinno się odbywać bez zmiany profilu po dwusiecznej kąta . Przy konieczności wzbogacenia oprofilowania otworów do obramowanie może być dodany dołem podokiennik zwykły lub ze wspornikami, ewentualnie parapet, oraz górą ponad opaską gzyms zabezpieczający przed spływem wody deszczowej ze ściany, zwany obdasznicą. Obdasznica może być bezpośrednio ustawiona na opasce, co się zdarza w archaicznych przykładach na prymitywnych elewacjach, lub na fryzie wprowadzonym w środek między opaskę a gzyms. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries