Nieruchomości – zakup i urzadzenie
Na co zwracac uwage przy zakupie mieszkania…

Posts Tagged ‘wełna mineralna isover’

Ogólnie wskazniki porównawcze, z których

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Ogólnie wskaźniki porównawcze, z których korzystamy przy porów- nywaniu różnych wariantów trasy drogowej, dzielimy na następujące grupy. 1. Wskaźniki eksploatacyjne 1) długość trasy L w km oraz współczynnik wydłużenia trasy (l = o gdzie Lo oznacza odległość między punktami końcowymi trasy drogowej mierzoną w prostej powietrznej; 2) płynność trasy, czyli ilość prostych i łuków, ich długość oraz suma skrętów kierunków tra.sy w stopniach; 3) pochylenie trasy określane długością odcinków o spadkach naj- większych dopuszczalnych; 4) ilość skrzyżowań w poziomie-z kolejami i innymi drogami, zwła- szcza drogami przeznaczonymi do ruchu samochodowego; 5) szybkość ruchu ciężarowego i osobowego oraz warunki bezpieczeń- stwa ruchu (ilość i długość przejazdów przez miejscowości, wa- runki widoczności pionowej i poziomej itp.) 6) ilość obiektów drogowych, zwłaszcza obiektów o dużym świetle, (kosztownych). 11. Wskaźniki ekonmiczne (ogólnogospodarcze) 1) obsługa poszczególnych miejscowości przez trasę projektowaną (z uwzględnieniem centrów administracyjnych, przemysłowych, rolniczych itp.); 2) warunki koordynacji przewozów drogowych danej trasy z innymi komunikacjami; 3) ogólna wysokość nakładów inwestycyjnych; 4) koszty własne przewozów (ruchu drogowego); . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wełna mineralna isover’

Ogólnie wskazniki porównawcze, z których

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Rozróżniamy trasy w dolinach rzek równinnych oraz trasy w dolinach górskich ( 20). W. przypadku pierwszym trasowanie jest zadaniem łatwiejszym, ponieważ teren równinny umożliwia bardziej dogodne obranie kierunków. Ponadto trasa w dolinie zabezpiecza dobre połączenie osiedli, położonych zwykle również w doli- nach. Dla tras dolinowych w terenie płaskim i falistym należy zbadać oby- dwa brzegi rzeki, wybierając kierunek najbardziej dogodny ze względów ekonomicznych i technicznych (najmniejsze roboty ziemne). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wełna mineralna isover’

Ogólnie wskazniki porównawcze, z których

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Ostrołuk stosowany był w epoce gotyckiej; łuk kolisty W starożytnym Rzymie, Bizancjum, epoce romańskiej i odrodzeniu; łuk odcinkowy przeważnie w baroku i w czasach późniejszych. Sklepienie płaskie poziome prawie we wszystkich epokach i stylach. Stąd widzimy, że dobór otworów na elewacji jest sprawą dość skomplikowaną i wymaga ustalenia ich wielkości, proporcji i kształtu. Również i rozmieszczenie otworów na elewacji stanowi ważne zagadnienie. Klasyczna koncepcja elewacji polega w zasadzie na rytmicznym i symetrycznym rozmieszczeniu otworów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wełna mineralna isover’

Ogólnie wskazniki porównawcze, z których

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Oprofilowanie może być zastosowane do każdego kształtu otworu: prostokątnego, kolistego, odcinkowego itp. W celu ożywienia formy obramowania można zastosować opaskę krępowaną , rozszerzającą się w pewnych miejscach, ,przeważnie na narożnikach. Wyskok krępowania jest bardzo nieznaczny: krępowanie powinno się odbywać bez zmiany profilu po dwusiecznej kąta . Przy konieczności wzbogacenia oprofilowania otworów do obramowanie może być dodany dołem podokiennik zwykły lub ze wspornikami, ewentualnie parapet, oraz górą ponad opaską gzyms zabezpieczający przed spływem wody deszczowej ze ściany, zwany obdasznicą. Obdasznica może być bezpośrednio ustawiona na opasce, co się zdarza w archaicznych przykładach na prymitywnych elewacjach, lub na fryzie wprowadzonym w środek między opaskę a gzyms. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wełna mineralna isover’

Ogólnie wskazniki porównawcze, z których

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Następną sprawą jest proporcja otworu. Można tu ustalić kilka zasadniczych proporcji. Jeżeli za punkt wyjściowy przyjąć okno kwadratowe, wysokości równej szerokości, to otwory których wysokość będzie mniejsza od szerokości, będą miały proporcję leżącą . Odwrotnie, jeżeli wysokość będzie większa, to proporcja otworów będzie stojąca. Określamy to, nazywając otwór półtora kwadrata lub dwa kwadraty , trzy kwadraty. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wełna mineralna isover’

Ogólnie wskazniki porównawcze, z których

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Bardzo bogaty i dynamiczny w formie jest portal , któremu za podstawę służy szeroka opaska krępowana u góry. Na występach tej opaski, zakończonych małymi gzymsikami, jest fryz krępowany dwukrotnie, a zwieńczenie stanowi gzyms i tympanon przerwany. Po bokach obramowania na dodatkowych pilastrach umieszczono odwrócone wsporniki. Jest to barokowy portal z klasztoru Dominikanów w Warszawie. Ostatni przykład podany przedstawia klasyczny portal z zastosowaniem pełnego porządku architektonicznego, przykryty tympanorren trójkątnym z półkolistym otworem drzwiowym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wełna mineralna isover’

Ogólnie wskazniki porównawcze, z których

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Dla podparcia wsporników obok opaski na szerokość tegoż wspornika daje się dodatkowy profil o pionowej osi symetrii, tzw. sandryk. W celu jeszcze większego wzbogacenia daje się nad gzymsem tympanon trójkątny, odcinkowy lub przerwany . Do otworów okiennych półokrągłych również możliwe jest zastosowanie oprócz opaski: jeszcze fryzu i gzymsu . Dla wypełnienia trójkątów zastosowano tu okrągłe rozetki wzbogacające formę. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wełna mineralna isover’

Ogólnie wskazniki porównawcze, z których

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Jeżeli przeanalizujemy kompozycje portalu klasycznego stwierdzimy logikę konstrukcji architektonicznej opartej na zastosowaniu pełnego porządku archi tektonicznego z piedestałem, kolumnami i belkowaniem zwieńczonym tympanonem. W środku między kolumnami wpisany zostaje łęk półkolisty. Nie ma tu żadnej przypadkowości lub dekoracyjności. Ogólny jednak wyraz jest banalny, portali takich lub podobnych jest wiele i dlatego nie mają już świeżości formy. składającego się z fryzu i gzymsu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wełna mineralna isover’

Ogólnie wskazniki porównawcze, z których

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Główne wejścia do budynków (otwory drzwiowe), tzw. portale, otrzymują jeszcze bogatsze opracowanie. Portale stanowią akcent architektoniczny elewacji. Podkreślenie wejścia ma na celu zwrócenie uwagi wchodzącego, by z daleka już widział, gdzie kierować ma swe kroki. Wielkość otworu drzwiowego zależna jest od potrzeb, stanowi z reguły otwór o proporcjach stojących. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wełna mineralna isover’

Ogólnie wskazniki porównawcze, z których

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Studnie Studnie kopane. Do zaopatrywania ludności wiejskiej w wodę stosowane są najczęściej ujęcia w postaci studzien. Dobra studnia powinna odpowiadać wymaganiom higieny i zabezpieczać wodę studzienną przed dopływem wody zaskórnej oraz przedostawaniem się różnego rodzaju zanieczyszczeń. Woda zaskórna jest zazwyczaj zanieczyszczona substancjami organicznymi i może zawierać bakterie chorobotwórcze. Studnie wiejskie znajdują się najczęściej na podwórkach, w pobliżu gnojowni i ustępów. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries