Nieruchomości – zakup i urzadzenie
Na co zwracac uwage przy zakupie mieszkania…

Projektowanie skrzyzowań

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Przy projektowaniu skrzyżowań w jednym poziomie należy zapewnić warunki – widoczności. Kierunek skrzyżowania należy wybierać możliwie prostopadły do trasy kolet, w każdym razie kąt, jaki tworzy trasa drogowa z trasą kolejową, nie powinien być zbyt mały (nie mniejszy niż 60°, wyjątkowo 45°). Jest to warunek bardzo ważny ze względu na bezpieczeństwo ruchu. Skrzyżowania drogowe i drogowo-kolejowe są to miejsca, w których jaskrawo może przejawić się niedostosowanie tras drogowych do otaczającego krajobrazu. Odpowiednie zatem zaprojektowanie trasy w miejscu skrzyżowań i wykonanie odpowiedniego projektu mogą temu zaradzić w znacznym stopniu. Doliny boczne, rzeki i potoki, zwłaszcza większe, należy przekraczać pod kątem prostym lub do niego zbliżonym, gdyż.. obniża to koszty budowy obiektu. Takie jednak założenie jest słuszne tylko wówczas, -gdy prostopadłe usytuowanie obiektu drogowego nie jest sprzeczne -z warunkami geologicznymi i hydrogeologicznymi terenu oraz nie grozi naruszeniem stateczności obiektu przez wodę. Ponadto przekroczenie rzek i potoków przez trasę drogową pod kątem prostym lub do niego zbliżonym nie powinno powodować nadmiernej ilości załamań trasy. W niektórych przypadkach gdy trasuje się drogę wysokiej klasy technicznej, można przecinać rzeki i potoki jak również. jary i doliny (wiadukty), nawet pod kątem ostrym. Możliwe są również przecięcia w łuku. Tereny zalewowe rzek zaleca się przecinać w najwęższym miejscu, aby mieć jak najmniejszą ilość robót ziemnych przy wy- konaniu nasypów i aby przekroczenia terenów zalewowych wysokimi zazwyczaj nasypami wypadały jak najkrótsze. Przekroczenie rzek spławnych i żeglownych powinno być wykonane z uwzględnieniem warunków technicznych dla przekroczeń tego rodzaju rzek, tj. przepuszczenia pod obiektem drogowym statków i tratew. Omijanie terenów zalewowych napotyka nieraz na poważne trudności i ponadto w wielu przypadkach wywołuje to konieczność znacznego wy- dłużenia trasy drogowej na obejściu. Dlatego też w takich przypadkach należy przeprowadzić odpowiednie porównanie wariantów. Przekroczenia suchych dolin, ze względu na dostępność, są łatwiejsze przy trasowaniu. Jednak i w tych przypadkach należy pamiętać o zbadaniu stoków doliny (jaru) w celu umieszczenia projektowanego obiektu na stokach odpowiednio statecznych. [hasła pokrewne: olx łódzkie, wzmacnianie fundamentów, ciężar objętościowy betonu ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: ciężar objętościowy betonu olx łódzkie wzmacnianie fundamentów