Nieruchomości – zakup i urzadzenie
Na co zwracac uwage przy zakupie mieszkania…

STUDIA DROGOWE Niebezpieczne tu beda

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

STUDIA DROGOWE Niebezpieczne tu będą miejsca wyklinowywania się wód podziemnych na zbocza, odcinki terenu zabagnioIle i odcinki przecięte dolinami bocz- nymi. Odcinki nawilgocone i wykazujące obecność wody gruntowej blisko pod terenem są niebezpieczne ze względu na mogące tu powstać zjawiska usuwiskowe. odcinki poprzecinane dolinami bocznymi wyma- gają wielu przecięć dolin, urządzenia przepustów i wykonania więk- szych robót ziemnych. W jednym i drugim przypadku tereny takie na- leży starać się obejść, co przy .założeniu pozostania z trasą na wodo- dziale może napotkać na poważne trudności. Dla osiedli w dolinach trzeba budować drogi dojazdowe, co zwiększa koszty budowy trasy. Jako zaletę trasy wododziałowej należy wymienić dobre warunki od- wodnienia, gdyż spływ wody od trasy jest przeważnie zapewniony, korpus drogowy szybko wysycha, a więc Jest stateczny. Zasadniczy wpływ na usytuowanie trasy stokowej ma pochylenie sto- ku i jego charakter. Trasy stokowe zdarzają się przeważnie w terenach górskim podgórskim, tj. w warunkach trudnych do traso- wania i wykonania drogi. Pochylenie stoku mniej lub więcej łagodne ma wpływ na wielkość robót ziemnych, które trzeba wykonać w prze- krojach poprzecznych odcinkowych; ma ono również znaczenie dla pro- jektowania nasypów i ich wykonywania. W związku z tym całość wa- runków topograficznych, geologicznych i hydrologicznych terenu pro- jektowanej trasy stokowej powinna być bardzo dokładnie zbadana. Niebezpieczne zwłaszcza są odcinki, na których mogą powstać usuwiska i osypiska, ponieważ stabilizacja tego rodzaju terenów jest kosztowna, wymaga bowiem znacznych rozmiarów robót. Przy prżekroczeniu dolin bocznych, w miejscu ich wylotów do doliny głównej, specjalną uwagę należy zwracać na stożki usypane z materiału ruchomego nanoszonego przez potoki dolin bocznych, ponieważ jest to materiał niebezpieczny do wykonania na nim nasypów drogowych i fun- dowania obiektów. Odcinki usuwiskowe, osypiskowe i stożki dolin bocznych należy w• miarę możności omijać, prowadząc trasę przez teren zbadany i pewny pod względem jego stateczności. W wyjątkowych tylko przypadkach prowadzi się trasę przez tego rodzaju odcinki; wówczas należy je do- kładnie zbadać w celu umożliwienia zaprojektowania urządzeń stabili- zujących. W zasadzie bardziej celowa jest trasa na zboczach od strony południowej i południowo-wschodniej, ponieważ stoki tego rodzaju mają. lepsze nasłonecznienie i wskutek tego są bardziej suche i stateczne. [patrz też: domy w stylu skandynawskim, narożnik davos, pozwolenie na budowę kto wydaje ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: domy w stylu skandynawskim narożnik davos pozwolenie na budowę kto wydaje