Nieruchomości – zakup i urzadzenie
Na co zwracac uwage przy zakupie mieszkania…

Trasa drogi dobrze dopasowana do

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Trasa drogi dobrze dopasowana do terenu Zasadą jest, że ogólny kierunek trasy na każdym jej odcinku i między sąsiednimi punktami stałymi po- winien jak najbardziej zbliżać się do prostej linii powietrznej łączącej dwa punkty krańcowe tego odcinka. Jednak przy najbardziej sprzyjających warunkach tereno- wych należy ze względu na warunki ruchu unikać zbyt długich klerun- ków prostych, jako powodujących w eksploatacji zmniejszenie bezpie- czeństwa ruchu ze względu na ich nużące działanie na kierowcę. Drugim zasadniczym warunkiem jest harmonijne dostosowanie trasy drogowej Do otaczającego krajobrazu. Dla każdego rodzaju terenu i dla każdego rodzaju drogi warunek ten powi- nien przedstawiać się inaczej. Na przykład nie jest naturalna zbyt duża ilość zakrętów trasy drogowej w terenie płaskim, jak również nienatu- ralne są zbyt długie proste w terenie górskim, przecinające wiele wznie- sień i zaqłębień terenu. Również i dla samej trasy drogowej zakręt o pro- mieniu 50 m dla drogi szerokości 10 m w koronie jest dostatecznie łagodny. Ten sam zakręt dla drogi magistralnej o dwóch jezdniach i szerokości korony około 30 m jest zakrętem ostrym i gwałtownym, powodującym konieczność zmniejszenia szybkości ruchu. Warunki, jakim powinna odpo- wiadać trasa drogowa, zależą od wielu czynników. Odchylenie trasy od kierunku prostego wytyczonego przez jej punkty krańcowe w zasa- dzie jest dopuszczalne ze względu na potrzeby obsługi. gospodarczej miej- scowości pośrednich. Z drugiej – poczynienia w kierun- ku trasy takich odchyleń aby przez możliwie nieznaczne odchylenie można było włączyć do strefy obsługi danej trasy jak najwięcej miejsco- wości, zakładów przemysłowych, ośrodków administracyjnych, rolni- czych itd. Zasada ta traci na znaczeniu tym bardziej, im większe zna- czenie ma trasa dla ruchu dalekobieżnego (tranzytowego), który nie obsługuje punktów pośrednich; natomiast do dróg o znaczeniu lokalnym zasada ta powinna być w pełni stosowana. [patrz też: perlitobeton, dostawca energii, panele fotowoltaiczne opłacalność ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: dostawca energii panele fotowoltaiczne opłacalność perlitobeton